Advanced Search

Title: Author:
Address: Abstract:
Keywords:  

Search Result

1
Influence of ball mill medium and size on properties of copper-zinc ore pulp and mineral surface
CHEN Zhe, , XIA Liu-yin, HART Brian, CHI Ru-an, YU Jun-xia
2
Geochemical characteristics of early Cretaceous volcanic rocks and magma evolution in Ningwu basin, Eastern China
TENG Xia, HUANG De-zhi, LU Yang, WANG Long, LIU Zhen-lan
3
Effects of Mg-Si ratio on microstructures and properties of Al-Mg-Si alloy
WANG Jiao, LUO Bing-hui, ZHENG Ya-ya, BAI Zhen-hai, LI Bin
4
Depressing mechanism of copper-lead separation by density functional theory method
ZHANG Xing-rong, LIU Chong-jun, ZHU Yang-ge, ZHENG Gui-bing, SHANG Yan-bo, HAN Long, AI Jing
5
Quantum chemistry of adsorption of naphthenic acid on surface of spodumene
HE Gui-chun, ZHANG Hui-ting, HUA Ya-nan, JIANG Wei
6
Thermo-electrochemistry on LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 cathode material for lithium ion battery
XIAO Zhong-liang, ZHOU Qing-qing, SONG Liu-bin, HU Chao-ming, LU Yi-peng, CAO Zhong
7
Surface crystal chemistry and anisotropy of spodumene flotation with sodium oleate
XU Long-hua, TIAN Jia, DONG Fa-qin, WU Hou-qin, WANG Zhen, WANG Jin-ming
8
Activation mechanism of Pb2+ in flotation of wolframite with benzohydroxamic acid as collector
GAO Yu-de, ZHONG Chuan-gang, QIU Xian-yang, FENG Qi-ming, WAN Li
9
Effect and mechanism of calcium ion on flotation of andalusite
LU Jia, GAO Hui-min, JIN Jun-xun, CEN Dui-dui, REN Zi-jie
10
Flotation behaviors and mechanism of hemimorphite using sodium oleate as collector
LIU Cheng, FENG Qi-ming, ZHANG Guo-fan
11
Tectonic significance and geochemistry of Komatiitic meta-basalt in Hecheng, southern Anhui
WANG Long, LIU Chun-ming, HU Zhao-qi, JIANG Lai-li, HUANG De-zhi
12
Lead and sulfur isotope geochemistry of Ecuadorian Beroen gold-silver deposit
XI Zhen, GAO Guang-ming, MA De-cheng, LUO Han
13
Zircon U-Pb geochronology , geochemical characteristics andits geological significance of lamprophyres inZhenzigou Pb-Zn deposit, Liaodong
ZHANG Peng, CHEN Dong, ZHAO Yan, KOU Lin-lin, YANG Hong-zhi, WANG Xi-jin, SHA De-ming
14
Distinction of platinum group elements geochemistry in Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit and its implication for magmatic evolution
ZENG Ren-yu, LAI Jian-qing, MAO Xian-cheng, ZHAO Yin, LIU Pin, ZHU Jia-wei, YUE Bin, AI Qi-xing
15
Zircon U-Pb geochronology and Hf isotope characteristics of Xiaojinbao granite-porphyry body, Hebei Province, and its geological significance
ZHANG Jian-guo, SHAO Yong-jun, LIU Zhong-fa, WANG Chen, ZOU Yan-hong, LI Hong-bin
16
Petrology and tectonic setting of two types of magmatic rocks produced in early Yanshannian in Changchengling, Yizhang, China
ZHANG Shu-gen, LIU Xian-hong, ZHU Shu-lin
17
Petrogenesis of Batuan intrusion: Constraints frompetro-geochemistry, zircon U-Pb dating and Hf isotope
ZHENG Ming-hong, SHAO Yong-jun, WEI Han-tao, XIONG Yi-qu, ZOU Yan-hong, TAN Hua-jie
18
Cut-edge protection performance andcorrosion resistance mechanisms of galvanized Zn-Al-Mg alloy coating
YUAN Xun-hua, LIN Yuan, ZHANG Qi-fu
19
Thermodynamic behavior of boron minerals in iron concentrate during direct reduction
YU Jian-wen, HAN Yue-xin, GAO Peng
20
Application of 2-Thiophenecarbonitrile on high-voltage lithium-ion batteries
QI Ai, WANG Zhixing, GUO Huajun, LI Xinhai
48条记录   当前第1/3页   首页   上一页   下一页   末页  
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU)