Advanced Search

Title: Author:
Address: Abstract:
Keywords:  

Search Result

1
Numerical simulation and experimental research of low voltage pulsed magnetic field DC casting of AZ80 magnesium alloy
JI Huan-ming, LUO Tian-jiao, YANG Yuan-sheng
2
Process and numerical simulation of high pressure die-casting magnesium alloy thin-wall parts
QI Ming-fan, KANG Yong-lin, ZHU Guo-ming, LI Yang-de, LI Wei-rong
3
Heterogeneous nucleation and grain growth at high temperature for quenched magnesium alloy containing SiC particle
YANG Wei, YIN Hai-mi, SHANG Jing-i, WANG Xiang, LIU Lü-guo
4
Microstructures and mechanical properties of spray-forming high magnesium aluminum alloy during large strain hot rolling
FAN Cai-he, YAN Hong-ge, PENG Ying-biao, ZHOU Wei, ZHOU Xing-ling
5
Anisotropy of warm-temperature tensile properties of extruded AZ31 magnesium alloy
WU Guo-hua, XIAO Han, ZHOU Hui-zi, WANG Rui-xue, CHENG Ming, ZHANG Shi-hong
6
Effect of strain rate on compressive deformation behaviors and mechanical properties of lotus-type porous magnesium in direction vertical to pores
LIU Xin-hua, YAN Yu-ping, XIE Jian-xin
7
Effect of ultrasonic impact on surface microstructures and mechanical properties of MB8 magnesium alloy welded joint
WEI Kang, HE Bo-lin, YU Ying-xia
8
Influence of AZ31 magnesium alloy sheet compressed along various paths on mechanical properties
SONG Guang-sheng, JIANG Jing-qian, XU Yong, ZHANG Shi-hong
9
Effect of Gd ion implantation on biocorrosion behavior of solution treated Mg-Nd-Sr-Zr alloy
TAO Xue-wei, WANG Zhang-zhong, ZHANG Xiao-bo, BA Zhi-xin, DONG Qiang-sheng
10
Effect of ultrasonic vibration on solid granules medium forming of sheet metals
CAO Miao-yan, LI Jian-chao, YANG Zhuo-yun, ZHAO Chang-cai, BI Jiang
11
Microstructure and mechanical properties of 1561 aluminum alloy joints made by double-sided arc welding
YAN De-jun, HAN Duan-feng, WANG Yi, LUO Jiu-qiang, LIU Xiao-li, LIANG Zhi-min
12
Effects of magnetic field and deposition time on structure and properties of MAO/Ti coating on AZ31B magnesium alloy
CUI Xue-jun, LIU Chun-hai, YANG Rui-song, LI Ming-tian, LIN Xiu-zhou
13
Twinning mechanism and mechanical property of AZ31 magnesium alloy during multi-paths compressions
SONG Guang-sheng, CHEN Qiang-qiang, XU Yong, ZHANG Shi-hong
14
Effects of Ca concentration on microstructures and properties of rolled Mg-Zn-Gd-Ca alloys
WEI Cheng-bin, YAN Hong, DU Xing-hao, LUO Jun, CHEN Rong-shi
15
Electrochemical reduction mechanism of Mg2+ on tungsten electrode in LiF-MgF2-BaF2-KCl molten salt
YANG Shao-hua, LAI Xiao-hui, WANG Jun, WANG Hao-ran
16
Microstructure evolution and flow behaviour of Mg-5Zn-1Mn alloy during high strain rate hot compression
CHEN Chao, YAN Hong-ge, CHEN Ji-hua, XIA Wei-jun, SU Bin, CAO Meng-xin, SONG Min
17
Diffusion bonding of Al 7075 and Mg AZ31 alloys: Process parameters, microstructural analysis and mechanical properties
Seyyed Salman SEYYED AFGHAHI, Mojtaba JAFARIAN, Moslem PAIDAR, Morteza JAFARIAN
18
Microstructure evolution and mechanical properties of Mg-7Gd-3Y-1Nd-1Zn-0.5Zr alloy
Meng LI, Kui ZHANG, Zhi-wei DU, Xing-gang LI, Ming-long MA
19
Microstructure and property of laser cladding Al-Cu alloy coating on surface of AZ91 magnesium alloy
ZHU Hong-mei, GONG Wen-juan, YI Zhi-wei
20
Laser heat-conduction welding and numerical simulation of double phase steel/magnesium alloy with Sn foil
TAN Zhe, LIU Jin-shui, ZHOU Dian-wu, HU Lin-xi, LU Yuan-zhi, JIA Xiao, JIANG De-fu
352条记录   当前第1/18页   首页   上一页   下一页   末页  
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU)