Advanced Search

Title: Author:
Address: Abstract:
Keywords:  

Search Result

1
Transformation of cooper, nickel and iron of oxide-sulfide mixed copper-nickel ore during roasting-leaching process
CUI Fu-hui, MU Wen-ning, GU Xing-li, XU Qian, ZHAI Yu-chun
2
Microstructure evolution of alloy 617B for 700 ℃ ultra-supercritical boilers during cold deformation and annealing treatment
JIANG He, DONG Jian-xin, ZHANG Mai-cang, YAO Zhi-hao
3
Tribological performance of lead-free Ni-contained copper-steel bimetal bearing materials
YIN Yan-guo, TANG Hong-yue, JIAO Ming-hua, ZHANG Guo-tao, XUE Lu, TIAN Ming
4
Influence of pulsed parameters on titanium electrodeposited from LiCl-NaCl-KCl-TiClx molten salt
ZHANG Long, ZHU Jun, SONG Yang, LU Jian-hong, JIAOShu-qiang
5
Creep and damage behavior of containing Mo nickel-based single crystal superalloy at high temperature
LIANG Shuang, TIAN Su-gui, LIU Zhi-xin, XUE Yong-chao
6
Influence of flexible compression on microstructure and tensile strength of W fiber reinforced Ni composites by electroforming
QIAN Wang-huan, MIAO Xiao-mei, QIN Feng
7
First principle calculation of electronic structures and optical properties of copper and nickel doped FeS2
WU Jia-jia, MA Wan-kun, JIAO Fen, QIN Wen-qing
8
Comparison of direct reduction-magnetic separation process on ferruginous and magnesian laterite ore
LIU Zhi-guo, SUN Ti-chang, WANG Xiao-ping
9
Formation and etching of oxide film on nickel surface in discontinuous electroforming
YAO Wei-guo, WEI Xiao-jie, DOU Yan-li, GUAN Dong-bo, SHI Lin, GUO Bo-yuan
10
Gamma prime phase evolution rule during end quench cooling in nickel-based superalloy
DAI Xian-chuang, LI Zhen-feng, CHEN Ji-guang, DING Han-hui, WU Hong-yu, LIU Feng, JIANG Liang
11
Roasting process of nickel laterite using ammonium sulfate
ZHANG Yun-fang, LI Jin-hui, GAO Yan, CHEN Zhi-feng, LIAO Chun-fa
12
Micro-resistance spot welding of Ni interlayer of QBe2 sheets
MAO Jin-rong, HUANG Yong-de, FU Qiang, ZHANG Cheng-cong, HE Peng
13
Mechanism of sodium sulphate on selective reduction roasting of high iron and low nickel content laterite
WANG Xiao-ping, SUN Ti-chang, LIU Zhi-guo,XU Cheng-yan , LI Chuan
14
Extraction and separation of zinc and nickel from Ammoniacal-ammonium sulfate solutions
TANG Fu-li, LI Xing-bin, FAN Gang, WEI Chang, LI Cun-xiong, DENG Zhi-gan, HUANG Hui
15
Tensile deformation behaviors of pure nickel fine wire with a few grains across diameter
Chuan-jie WANG, Chun-ju WANG, Jie XU, Peng ZHANG, De-bin SHAN, Bin GUO, Zhen-long WANG
16
Characterization on microstructure of non-rhenium single crystal Nickel-base superalloy
ZHUANG Xiao-li, WU Hong-yu, FANG Jiao, HUANG Lan, JIANG Liang
17
Mechanical properties and microstructure of graded micro-nano-composite ceramic tool material
ZHENG Guang-ming, ZHAO Jun, CHENG Xiang, XU Ru-feng, LI Li
18
Microstructure simulation during directional solidification of nickel-based alloy based on CAFE model
ZHANG Pu, HOU Hua, ZHAO Yu-hong, JIN Yu-chun, ZHAO Yu-hui, SUI Huai-ming
19
Effect of aging temperature on hard phase evolution of nickel aluminum bronze
LI Zhen-ya, YANG Li-jing, XU Cheng, MAO Shou-dong, SONG Zhen-lun
20
Wear properties of K417G alloy and Ni(Co)CrAlYSicoatings deposited onto K417G under atmosphericenvironment at room temperature
WANG Zhen-sheng, PENG Zhen, YANG Shuang-shuang, GUO Jian-ting, ZHOU Lan-zhang, TAN Qing-qi, SU Xin
156条记录   当前第1/8页   首页   上一页   下一页   末页  
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU)