Advanced Search

Title: Author:
Address: Abstract:
Keywords:  

Search Result

1
Fretting wear of damage tolerance TC4-DT alloy
DING Yan, LIANG Jun, DENG Kai, BO lin, DAI Zhen-dong
2
Electrochemical reduction of Eu3+ using ion-exchange membrane
ZHU Wei, LIU Zhi-qiang, LI Wei, ZHANG Kui-fang
3
Effect of electrolyte on capacitive performance of Ti/RuO2-TiO2 electrodes
CHEN Zhi-jie, ZHU Jun-qiu, SHAO Yan-qun, YI Zhao-yu, TANG Dian
4
Tensile mechanical behavior and failure mechanism of (TiBw+TiCp)/Ti composites at elevated temperature
ZHANG Chang-jiang, ZHANG Shu-zhi, HOU Zhao-ping, LIN Peng, KONG Fan-tao, CHEN Yu-yong
5
Plastic stress-strain relationship of thick-walled titanium alloy tube under compressive stress state
LIU Jing, LI Lan-yun, LI Xiao,LI Yuan-bo
6
Rheological property of TiO2-FeO-(SiO2,CaO,MgO) ternary slag
LI Sheng-ping, Lü Xue-wei, SONG Bing, MIAO Hui-jun, HAN Ke-xi
7
Crystallization of in-situ synthesized reinforced phase by laser cladding
LI Min, HUANG Jian, ZHU Yan-yan, LI Zhu-guo, WU Yi-xiong
8
Effects of magnetic field and deposition time on structure and properties of MAO/Ti coating on AZ31B magnesium alloy
CUI Xue-jun, LIU Chun-hai, YANG Rui-song, LI Ming-tian, LIN Xiu-zhou
9
Effects of duplex aging on microstructure and mechanical properties of Ti-25Nb-10Ta-1Zr-0.2Fe alloy
XU Yan-fei, WEN Jing, XIAO Yi-feng, WANG Zhang, YANG Wen-hao, YI Dan-qing, LIU Hui-qun, WU Liang, QIAN Jin-wen
10
Effect of solid particles on wear behavior of TC4 alloy
WANG Ji, CUI Xiang-hong, ZHANG Qiu-yang, LIU Jia-qiang, HUANG Ying-bin, GONG Jiang-jun, WANG Shu-qi
11
Influence of microstructure on high cycle fatigue properties of TC32 titanium alloy
LI Ming-bing, ZHU Zhi-shou, WANG Xin-nan, ZHU Li-wei, FEI Yue, SHANG Guo-qiang, LI Jing
12
Effect of process condition on solid liquid interface during continuous solidification process of large scale TC4 titanium alloy slab ingot
LIU Qian-li, LI Xiang-ming, JIANG Ye-hua, ZHOU Rong
13
Effect of solid carburization on surface microstructure and hardness of Ti-6Al-4V alloy and (TiB+La2O3)/Ti-6Al-4V composite
Hong-qiang DUAN, Yuan-fei HAN, Wei-jie Lü, Jian-wei MAO, Li-qiang WANG, Di ZHANG
14
Interaction among deformation, recrystallization and phase transformation of TA2 pure titanium during hot compression
Kai LI, Ping YANG
15
Microstructure and mechanical properties characterization of AA6061/TiC aluminum matrix composites synthesized by in situ reaction of silicon carbide and potassium fluotitanate
K. JESHURUN LIJAY, J. DAVID RAJA SELVAM, I. DINAHARAN, S. J. VIJAY
16
Separation of V and Cr from alkaline aqueous solutions using acidified primary amine A-N1923-sodium tartrate system
SUN Pan, HUANG Kun, LIU Hui-zhou
17
Micro-scale wear behavior of biomedical material Ti-3Zr-2Sn-3Mo-25Nb and Ti-2.5Al-3Mo-2.5Zr alloy in hank’s solution
ZHENG Zi-qin, WANG Zhen-guo, HUANG Wei-jiu
18
Prediction and optimization of TA15 titanium alloy microstructure based on response surface methodology
LI Ping, DING Yong-gen, YAO Peng-peng, XUE Ke-min
19
Viscous pressure forming of semi-pipe parts of complex shape TA2 titanium alloy
GAO Tie-jun, LIU Qing, CAI Jin, YANG Yu-yin, WANG Zhong-jin
20
Influence of direct rolling process on microstructure andproperties of Ti-B20-0.1B alloy
HUANGLi-guo, FU Da-jun, ZHUANG Wei-bin, GAO Zhi-yu
369条记录   当前第1/19页   首页   上一页   下一页   末页  
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU)