Advanced Search

Title: Author:
Address: Abstract:
Keywords:  

Search Result

1
Effect of additives on titanium and iron separation from beach titanomagnetite by direct reduction followed by magnetic separation
GENG Chao, , SUN Ti-chang, YANG Hui-fen, MA You-wen, HU Tian-yang
2
Preparation of fluorine and copper co-doping TiO2 hollow microspheres and its visible light photocatalytic performance
CHEN Zan-yu, CHEN Yan-bo, LI Qiang, WANG Xin-yan
3
Preparation of porous Er-TiO2 films and their photocatalytic performance
WANG Xiao-dong, HUANG Yu-jiao, LI Shao-ni, HUANG Wei, FENG Xian-she,
4
Expression and analysis of non-Newtonian fluid behaviors of titanium-bearing metallurgical slag
YUE Hong-rui, JIANG Tao, XUE Xiang-xin
5
Thermal-viscoplastic constitutive relation of Ti-6Al-4V alloy and numerical simulation by modified Johnson-Cook modal
LI Yun-fei, ZENG Xiang-guo, LIAO Yi
6
Experiment and constitutive model of rate-dependent behavior of titanium alloy TC11
ZHANG Jun, WANG Yang, WANG Yu
7
Hot deformation behavior and mechanism of as-extruded burn resistant titanium alloy
SUN Huan-ying, LIU Yi-an, ZHAO Jun, CAO Jing-xia, HUANG Xu
8
Influence of pulsed parameters on titanium electrodeposited from LiCl-NaCl-KCl-TiClx molten salt
ZHANG Long, ZHU Jun, SONG Yang, LU Jian-hong, JIAOShu-qiang
9
Preparation of low titanium aluminum alloy by direct reduction of TiO2-containing carbon anode
LI Zhi-ying, ZHANG Nian-bing, WEN Liang-ying
10
Corrosion mechanism of BaZrO3 refractory in titanium enrichment melt
CHEN Guang-yao, LI Bao-tong, ZHANG Hao, GAO Peng-yue, QIN Zi-wei, LU Xiong-gang, LI Chong-he
11
Effect of cooling ways on adiabatic shear sensitivity of TC21 titanium alloy
YANG Hong-bin, XIANG Wen-li, XU Yuan, SUN Kun
12
Fretting wear of damage tolerance TC4-DT alloy
DING Yan, LIANG Jun, DENG Kai, BO lin, DAI Zhen-dong
13
Electrochemical reduction of Eu3+ using ion-exchange membrane
ZHU Wei, LIU Zhi-qiang, LI Wei, ZHANG Kui-fang
14
Effect of electrolyte on capacitive performance of Ti/RuO2-TiO2 electrodes
CHEN Zhi-jie, ZHU Jun-qiu, SHAO Yan-qun, YI Zhao-yu, TANG Dian
15
Tensile mechanical behavior and failure mechanism of (TiBw+TiCp)/Ti composites at elevated temperature
ZHANG Chang-jiang, ZHANG Shu-zhi, HOU Zhao-ping, LIN Peng, KONG Fan-tao, CHEN Yu-yong
16
Plastic stress-strain relationship of thick-walled titanium alloy tube under compressive stress state
LIU Jing, LI Lan-yun, LI Xiao,LI Yuan-bo
17
Rheological property of TiO2-FeO-(SiO2,CaO,MgO) ternary slag
LI Sheng-ping, Lü Xue-wei, SONG Bing, MIAO Hui-jun, HAN Ke-xi
18
Crystallization of in-situ synthesized reinforced phase by laser cladding
LI Min, HUANG Jian, ZHU Yan-yan, LI Zhu-guo, WU Yi-xiong
19
Effects of magnetic field and deposition time on structure and properties of MAO/Ti coating on AZ31B magnesium alloy
CUI Xue-jun, LIU Chun-hai, YANG Rui-song, LI Ming-tian, LIN Xiu-zhou
20
Effects of duplex aging on microstructure and mechanical properties of Ti-25Nb-10Ta-1Zr-0.2Fe alloy
XU Yan-fei, WEN Jing, XIAO Yi-feng, WANG Zhang, YANG Wen-hao, YI Dan-qing, LIU Hui-qun, WU Liang, QIAN Jin-wen
377条记录   当前第1/19页   首页   上一页   下一页   末页  
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU)